browser warning text

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum

Jaga:

EKKM hõivab selle positsiooni, mille poolik ja vähearenenud (riiklik) kaasaegse kunsti infrastruktuur on tühjaks jätnud ning täidab selle ehk jultunud enesekindlusega altpoolt tuleva initsiatiiviga. EKKM hõivab laokil olnud sümboolse kapitali, kuid täidab selle alternatiivse sisuga. See on teatud ise-institutsioneerumise (self-instituting) meetod, mille ülesanne peaks olema toimida kui teatud normaalse avalikkuse mõiste suhtes tavatu, ebakonventsionaalne ettekujutus avalikkusest. Üheks eraldi eesmärgiks ongi luua kummalisi kujutlusi muuseumist kui sellisest. Ühtepidi hõivata puuduva kaasaegse kunsti muuseumi koht ja teisalt pidevalt küsida, milline kaasaegse kunsti muuseum õieti olema peaks/võiks olla.