browser warning text

Arvamusfestival 2018

Arvamusfestival on kogu ühiskonda kaasav erinevatele aruteludele avatud kohtumispaik, mille eesmärk on arendada arvamuskultuuri ja kodanikuharidust.

Festivalile on oodatud kõik ärksad ja aktiivsed inimesed nii Eestist kui ka mujalt, et üheskoos arutada meie kõigi jaoks olulistel teemadel.

Arvamusfestival on ühiskonnaülene, isetekkeline ja kaasav: festivalile on oodatud erinevate tegevusvaldkondade esindajad ja huvigrupid, kelle pakutud aruteluteemadest kujuneb festivali programm.

Kavaga saab tutvuda siin: https://www.arvamusfestival.ee/kava/

Festivali saadab mitmekesine kultuuriprogramm: https://www.arvamusfestival.ee/kultuuriprogrammi-kava/

Lisainfo: Lilian Hiob, lilian.hiob@artun.ee

Vaata veel: