browser warning text

Eesti Maalikunstnike Liidu näitus "Kui arvutid peatuvad"

Jõhvi Kunstikooli Galeriis on alates 5. aprillist 2018 avatud Eesti Maalikunstnike Liidu näitus "Kui arvutid peatuvad".

Osalevad kunstnikud on kõik Eesti Maalikunstnike Liidu liikmed. Näituse maalidena võib leida näiteid kunstnike viimaste aastate loomingust, millel on kas täpne või aimatav seos kuraator-kunstniku Rait Rosina teemaarendusega. Samuti on siin valik maale, mis on valminud etteantud teemat arvestades.

Olukorras, kui arvutite osatähtsus inimeste elus on muutunud asendamatuks, tundub küsitav igasugune mõttearendus, mis tehnoloogiat kuidagiviisi alahindaks. Siiski näib tõenäoline olukord, et üleilmset arvutivõrku tabab tõsine raputus või mitu. Kas sunnitult või vabatahtsi peaksime siis eemalduma juba koduseks saanud virtuaalmaailmast. Et saavutada oma tegevustes sundimatus ja elada tehnoloogilistest vidinatest vabanenu elulaadi kohaselt, kulub sel juhul mitme inimpõlve jagu aega. Kujutlus selle võimalikkusest tundubki nostalgiast kantud järjekordse romantilise unelmana. Ühel või teisel puhul on tegemist visiooniga, milles üksik inimelu ei tähenda kuigi palju ja igasugune kunstitegevus tähendab juba eos toimuvaga kohanemist, jäljendamist või pelka äramärkimist.

Maalida on võimalik kõiksugu tehnoloogiaid kasutades või selleks abivahendeid rakendamata. Näitus "Kui arvutid peatuvad" seda katsetabki iga osaleja arusaamale ja lähenemisnurgale omasel viisil. Kust jookseb piir tehnoloogilise uuenduslikkuse ja tehnoloogilise abituse vahel? Kulunud kujutlus oleks ehk maali ja tehnoloogia vastandamises, kuid isegi kui toimuvad maailma raputavad sündmused, ei kao siiski kord leiutatud seadelised. Olemasolevate teadmiste põhjal on võimalik kõik mõtteviisid ning inimestele vajalikud seadmed taas üles ehitada. Seadmete kaduvuse või tuleviku väljavaadete ja stsenaariumite kujutamine on kunstnikele igati teostatav aines läbi maalimeediale omaste tehnikate. Eks ole ju maali pärisosana defineeritav asjaolu, et maal allub jäägitult inimtahtele ega välju meie vahetu kontrolli alt sellisel viisil, kui tehnoloogiline intellekt seda juba teha ähvardab.

Osalevad kunstnikud: Stanislav Antipov, Ove Büttner, Nelly Drell, Herlet Elvisto, Pille Ernesaks, Ashot Jegikjan, Eva Jänes, Erki Kasemets, Olesja Katšanovskaja, Maire Koll, Anne Moggom, Karl-Kristjan Nagel, Maarja Nõmmik, Anne Parmasto, Lii Pähkel, Aira Rautso, Rait Rosin, Elis Saareväli, Valev Sein, Maret Suurmets Kuura, Lev Vassiliev, Epp Viires, Kuzja Zverev.

Näitus "Kui arvutid peatuvad" on Jõhvi Kunstikooli Galeriis avatud E-R kl 12-19.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Vaata veel: