browser warning text

Hõimuklubi: läänemeresoome rahvaste etnogeneesist

Arheoloog ja akadeemik Valter Lang käsitleb oma ettekandes uutele faktidele tuginedes läänemeresoome etnogeneesi sõlmküsimusi.

Millal ja kuidas jõudsid läänemeresoomlaste esivanemad Läänemere äärde; millised olid nende suhted naaberhõimudega; kus, kuidas ja millal tulevad meile balti ja germaani mõjutused ning millal ja kuidas hargnes ühtne läänemeresoome keel ja kultuur hilisemateks läänemeresoome keelteks ja rahvasteks?

Üritusest osavõtt on prii.

Korraldajad:
MTÜ Fenno-Ugria Asutus, www.fennougria.ee
Eesti Keele Instituut, www.eki.ee

Kõik huvilised on oodatud!