browser warning text

Näitus "30 aastat Tšernobõli katastroofist"

7. märtsil 2017 kell 16 avatakse Viljandi muuseumis näitus "30 aastat Tšernobõli katastroofist", mis meenutab Tšernobõli katastroofi tagajärgede kõrvaldamisel osalenuid.

Tänavu 26. aprillil möödub juba 31 aastat katastroofist Tšernobõli aatomielektrijaamas. Õnnetuse tagajärgede likvideerimistöödele Ukrainas suunati toona enam kui pool miljonit meest üle kogu NSV Liidu. Eestist mobiliseeriti sõjaväelises korras 4833 inimest.

7. mail 1986 formeeriti Pärnus paiknenud keemiapolgu baasil avarii tagajärgede likvideerimiseks Pärnu polk, kuhu võeti mehi ka Viljandimaalt. Jõudes baasi Valgevenes Gomeli oblastis, täiendati polku tuletõrjerooduga Riiast ning insenertehnilise pataljoniga Kaunasest. Koos lätlaste ja leedulastega oli Pärnu polgus ligi 2000 meest. Polgu peamiseks ülesandeks katastroofipiirkonnas kujunes pinnase, hoonestuse ja haljastuse desaktiveerimine.

Polgu tegevust kajastava näituse koostasid Aare Uind ja Jaan Krinal Pärnumaa Tšernobõli ühendusest Gamma ning Marju Kurvits ja Indrek Aija Pärnu Muuseumist möödunud aastal. Näitust on Viljandis täiendatud nõukogudeaegsete tsiviilkaitsevahendite ja plakatitega.

Näitus jääb Viljandi muuseumis avatuks 29. aprillini 2017; muuseumi näitusemaja on avatud teisipäevast laupäevani kella 10–17.

Lisateave: Liina Roht, liina.roht@muuseum.viljandimaa.ee, tel +372 433 3664.

Vaata veel: