browser warning text

Raamatu "Pärnumaa rahvarõivad" esitlus

15. novembril 2017 kl 17 esitletakse Pärnu Muuseumis raamatut "Pärnumaa rahvarõivad". Esinevad autorid Ülli Kont, Anu Randmaa, Inna Raud ning kandleansambel Cantelo.

Novembri keskpaigas ilmuv raamat annab ülevaate Pärnumaa kõikide kihelkondade rahvarõivastest, esitades kihelkonna rahvarõivaste eripärasid, iseloomulikke jooni ja kujunemise lugu. Oluline osa on ajalooliselt korrektse pildimaterjali ja graafika kasutamine illustreerimaks Pärnumaa rahvarõivaste mustreid ja nende kandmist.

Esindatud on kõik Pärnumaa kihelkonnad ja kõik erinevad rahvarõivad igast kihelkonnast. Raamatu loomisesse on olnud kaasatud Pärnumaa erinevad kogukonnad, kelle kaudu on kogutud informatsiooni pärandvarana säilinud rahvarõivaste kohta.

Raamatu väljaandmisega soovitakse tunnustust avaldada kõikidele rahvakultuuri uurijatele, käsitöötegijatele ja kaasatud kogukonnale. Samuti peetakse oluliseks Pärnumaa piirkonna rahvarõivaste laiemat tutvustamist ja levitamist, et tagada rahvakultuuri pärandi säilimine, edasine uurimine ja huvi.

Vaata veel: