browser warning text

Regilaulutoad ERMis

Regilaulutuba on üritustesari, kus kogenud pärimusmuusikud kehastuvad eeslauljateks ja osalejad saavad võimaluse olla kaaslauljad.

17. veebruaril lauldakse koos Karmen Linnamäega.
Karmen Linnamäe on hariduselt psühholoog, kuid praegu tegeleb palju muusikateraapiaga. Töös on ta kasutanud ka regilaulu ja selle elemente. Kuidas võiks ühenduda muusika kui kunstivorm ning muusika kui teraapia?

17. märts: Meelika Hainsoo
Meelika Hainsoo on tuntud rahvamuusik ja hiiu kandle ning viiulimängija. Ta on tuntuks saanud ansamblite Vägilased ja Lepaseree solistina. Meelika moto on olnud puhuda elu sisse vanadele regilauludele ja tuua tantsuplatsile tagasi eesti rahvatantsud.

5. mai: Veronika Sõstar
Veronika Sõstar on laululooja ning kandlemängija ja muusikaga kokku puutunud juba pisikesest peale. Huvi regilaulude vastu on pika peale välja kasvanud teadlikumaks huviks ning täna juhib Veronika Regilaulutoa projekti, mis tutvustab läbi erinevate eeslauljate kogu regilaulu mitmekesisust. Seekord aga viib Veronika ise regilaulutuba läbi.

26. mai: Tom Valsberg
Tom Valsberg on õppinud küll reklaamindust, kuid tuntuks saanud hoopis kui rännumees ja väelaulu propageerija. Ta on tegutsenud/ tegutsemas ansamblites Somnambuul, Indigolapsed ja Tane Mahuta.

Osavõtt tasuta!

Vaata veel: