browser warning text

Rootsi Kodukaitse ja KL Tallinna Maleva orkestri tasuta ühiskontsert

Esinevad Hemvärnets Musikkår Blekinge (Rootsi) ja Kaitseliidu Tallinna Maleva orkester.

Kavas on tuntuimad viisid ja meeleolukad marsid Eestist, Rootsist ja kaugemalt.

Hemvärnets Musikkår Blekinge on sõjaväeline puhkpilliorkester, mis kuulub Rootsi vabatahtlikku kaitseorganisatsiooni Hemvärnet. Orkester loodi Lõuna-Rootsis, Blekinge maakonnas 1982. aastal. Ühena Hemvärneti 25 piirkondlikust orkestrist on nad tänaseks kasvanud 60-liikmeliseks esinduslikuks kollektiiviks, koondades väljapaistvaid eri vanuses muusikuid. Lisaks tavapärasele ühisele musitseerimisele on orkestriliikmed ühtlasi Rootsi kaitsejõudude teenistuses, osaledes riiklikel tseremooniatel ja esindades Rootsit ametlikel välislähetustel. Orkester tegutseb üksusena 37. Hemvärnsbataljoni koosseisus Karlskrona linnas asuvas mereväebaasis sealsetel tseremooniatel ja on mitmeid kordi osalenud ka auvahtkonna vahetamisel Stockholmi kuninglikus palees. Militaarrolli täitmise kõrval esineb orkester aastaringselt nii Karlskronas kui kaugemal, sealjuures suviti peamiselt rongkäikudel ja pargikontsertidel ning tihti koos nimekate Rootsi artistidega. Arvukate edukate ülesastumiste seast võib esile tuua nt. esinemist 2010. aastal kroonprintsess Victoria kuninglikus pulmas Stockholmis ning 2011. aastal Ungaris, Debreceni linnas rahvusvahelisel sõjaväemuusika festivalil. Lisaks kontserttegevusele on orkester vedanud eest kohalikke integratsiooniprojekte ning toetanud kohalike dirigentide haridusteed. Orkestri repertuaar on vaheldusrikas alates Bachist ja marsimuusikast kuni biitlite ja popmuusikani. Alates 1982 aastast on orkestrit juhtinud erinevad professionaalsed dirigendid ja alates 2006. aastast on orkestri muusikalised juhid Mats Landerman ja Lars-Johan Svensson.

Kaitseliidu Tallinna Maleva Orkester on tegutsenud KL Tallinna Maleva juures järjepidevalt 2000. aastast, olles samas 1925. aastal moodustatud Kaitseliidu Tallinna Maleva Muusikaosakonna õigusjärglane. Esimest korda uuesti kogunedes määrati orkestri pealikuks Jaak Karlis ja sekretäriks Alf-Theophil Puskai. Aastast 2010 on orkestri peadirigendiks Kalev Kütaru. Orkestri tegevuse lahutamatuks osaks on osalemine Kaitseliidu korraldatavatel üritustel ning isamaalise repertuaari esitamine lisamaks sündmustele pidulikkust ja loomaks patriootlikku meeleolu. Lisaks tseremoniaalmuusikale on orkestri repertuaari haare lai, ulatudes meeleolumuusikast tõsisemate kontsertteosteni. Seniste tegutsemisaastate sisse mahub hulgaliselt esinemisi nii Eestis kui mujal. Iga-aastaselt tähtsaimateks on kujunenud Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert, kevadine ülesastumine orkestri aastapäeval ning jõulukontsert. Alates 2008. aastast võtab orkester osa Võidupüha paraadist, moodustades koos Kaitseliidu Jõgeva maleva orkestriga ühises rivis Kaitseliidu Ühendorkestri. Orkestriga paralleelselt tegutseb Kaitseliidu Tallinna Maleva Orkestri Big Band.

_______________________________________________________________

Lisaks laupäeval, 16. septembril toimuvale ühiskontserdile on Hemvärnets Musikkår Blekinge orkestrit võimalik kuulata:

Reedel, 15. septembril kl 17 - toimub rongkäik Vabaduse väljakult Raekoja platsile. Raekoja platsil esinetakse seejärel lühema kontserdiga.

Pühapäeval, 17. septembril kl 12 - orkester osaleb Rootsi-Mihkli kiriku jumalateenistusel. Kavas on psalmid ja vaimulik muusika.

Vaata veel: