browser warning text


Pärimuskultuur > Ühingud ja liidud

Näita kaardil Sulge kaart
MTÜ Paleh, Roman Ljagu

organisatsioon

Ukraina Noorsoo Liit

organisatsioon

Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegium

organisatsioon

Audiovisuaalse kultuuripärandiga seotud teemadega tegelev organisatsioon

Telefon info@baacouncil.org http://www.baacouncil.org/
Eesti Folkloorinõukogu

organisatsioon

Eesti Folkloorinõukogu (EFN) on valdkondade vaheline (kultuur, haridus, teadus, kodanikuühendused) folklooriliikumise katusorganisatsioon, mille eesmärgiks on rahvusliku ja rahvusvahelise folklooriliikumise toetamine ja arendamine ning pärimuskultuuri alase koostöö korraldamine ja koordineerimine.

Telefon (+372) 742 1773 info@inkeri.ee http://www.inkeri.ee/
Eesti Muuseumiühing

organisatsioon

Telefon (+372) 735 0412 emy@muuseum.ee http://www.muuseum.ee/
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

organisatsioon

1923. aastal loodud ja 1988. aastal taasasutatud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing koondab erinevate raamatukogude raamatukoguhoidjaid (liikmeid on 800) ja raamatukogusid. Ühingu juures tegutsevad sektsioonid ja töörühmad annavad võimaluse raamatukogunduse arendamisel kaasa rääkida. Avalikkusele korraldatakse raamatuid ja raamatukogusid tutvustavaid üritusi, sh iga-aastasi raamatukogupäevi, erialaüldsusele konverentse, seminare j.t koolitusi. Aktiivselt on tegeletud raamatukoguhoidjate kutsekvalifikatsiooni edendamisega: aastatel 2005-2014 omistas ERÜ kutsekomisjon raamatukoguhoidja kutse ligi 1000 inimesele. Antakse välja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamatut ja koos Rahvusraamatukoguga ajakirja „Raamatukogu“.

Telefon (+372) 630 7427 ela@nlib.ee http://eru.lib.ee/
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

organisatsioon

Käsitööliit tegutseb avalikes huvides ning vabaühenduste eetikakoodeksit silmas pidades.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit väärtustab, hoiab ja arendab paikkondlikke eripärasid arvestades rahvuslikke käsitöötraditsioone kui kultuurinähtust ja elatusallikat.

Telefon info@folkart.ee http://www.folkart.ee/
Telefon +37256662972 Kaia Kärner noortekoda@gmail.com
Telefon (+44) (0) 207 838 53 88 london@mfa.ee http://london.vm.ee/est
Telefon (+372) 513 4280
Hiiumaa Merekultuuri selts

organisatsioon

Hiiumaa Merekultuuri uurimise ja tutvustamisega tegelev ühing

Telefon andrus@saarteliinid.ee
Inimõiguste Instituut

organisatsioon

Inimõiguste Instituut tegeleb inimõiguste uurimise ja edendamise ning inimõigustealase teadlikkuse tõstmisega Eestis ja maailmas. Asutatud 1992. a Lennart Meri eestvedamisel.

Kihnu Selts

organisatsioon

Kihnu Seltsi eesmärk on Kihnu ajaloo ja kultuuri väärtustamine ja talletamine, ürituste korraldamine, organisatsioonide tegevuses ja nende juhtimises osalemine.

Liivi Sõprade Ühing

organisatsioon

MTÜ Eesti Juudi Vendlus

organisatsioon

MTÜ Fenno-Ugria Asutus

organisatsioon

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on soome-ugri rahvastega sidemeid hoidvate eesti ühenduste ja asutuste katusorganisatsioon, mis tegutseb soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride püsimajäämise nimel.

Iga aasta oktoobris korraldab Fenno-Ugria hõimupäevi, kuhu saabub esinema pärimusmuusikaansambleid soome-ugri aladelt Venemaalt, Soomest ja Ungarist. Hõimupäevade peakontsert toimub oktoobri kolmandal laupäeval. Hõimupäevade programmis on näituseid, kirjandusõhtuid, filmipäevi ja kokandusklubisid üle kogu Eesti. Fenno-Ugria algatusel kuulutas Riigikogu 2011. aastal hõimupäeva riiklikuks tähtpäevaks.

Fenno-Ugria viib järjepidevalt läbi ka mitmeid väiksemaid üritusi. Alates 2001. aastast toimub Eesti Keele Instituudis hõimuklubi, kus umbes kord kuus esinevad populaarteaduslike ettekannetega soome-ugri rahvastest meie teadlased ja ühiskonnategelased. Hõimuklubi kõrval läks 2009. aastal käima hõimuõhtute sari Tallinna Vanalinna Muusikamajas ja Kloostri Aidas, tähistamaks soome-ugri rahvaste rahvuslikke tähtpäevi.

MTÜ Kultuur aitab hingata

organisatsioon

MTÜ Kultuur aitab hingata on väike, energiline ja kultuurile pühendatud asutus, kus headest ideedest saavad ägedad sündmused. Kah korraldab neid sündmuseid, mis liikmetele südamelähedased, olulisel kohal on pärimus ja selle uued vormid. Sündmused varieeruvad kontsertidest noortevahetuste ja festivalideni.

Telefon (+372) 5669 8839 mty.kah@gmail.com http://www.kah.ee/
Telefon (+372) 5649 4115 iise@iise.ee
MTÜ Põrgupõhja Risti Selts

organisatsioon

Isamaalise, riigikaitse- ning üleelamisalase kasvatustöö tegemine.

MTÜ Raamat Rahvale

organisatsioon

MTÜ Smeritška

organisatsioon

MTÜ Vana ja väärt

organisatsioon

Endine Läänemaa Restaureerimise Infokeskus, tegeleb vanade ja traditsiooniliste ehitiste taastamisega seotud koolituste korraldamisega, info jagamise ja kogumisega.

Päripäev MTÜ

organisatsioon

Telefon (+372) 5564 2104 annika@folk.ee
Rahvusarhiiv

organisatsioon

Rahvusarhiivi põhiülesandeks on tagada ühiskonna kirjaliku mälu säilimine ja kasutatavus nii tänastele kui ka tulevastele põlvkondadele, nii paberil kui ka digitaalselt. Rohkem teavet meie kohta leiab veebist www.ra.ee.

Rahvusarhiiv on arhiivinduse keskus Eestis. Avaliku halduse süsteemis on Rahvusarhiiv valitsusasutus Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas. Rahvusarhiivi üksused on Ajalooarhiiv Tartus ning Riigiarhiiv ja Filmiarhiiv Tallinnas. Meie osakonnad asuvad ka Haapsalus, Rakveres, Kuressaares ja Valgas.

Telefon (+372) 738 7505 rahvusarhiiv@ra.ee http://www.ra.ee/
SA Setu Kultuuri Fond

organisatsioon

Sangaste Rukkiküla MTÜ

organisatsioon

Sangaste Rukkiküla on Sangaste piirkonna arendusorganisatsioon ja ettevõtjate koostöövõrgustik.

Sotsiaalkeskus Ülase12

organisatsioon

2011. aasta kevadel Tallinnas uksed avanud Sotsiaalkeskus Ülase12 on kohalike anarhistide ning sarnaselt mõtlevate inimeste poolt käima lükatud mitteformaalne, vabatahtlikusel põhinev ja mittetulunduslik projekt, mille peamine eesmärk on pakkuda inimestele ning erinevatele liikumistele võimalust koguneda, korraldada üritusi, suhelda ning organiseeruda.

Sotsiaalkeskuses toimuvad erinevad sündmused, sh filmiõhtud, taimetoidu (vegan) õhtusöögid, aruteluringid, maleõhtud, kontsertid. Samuti on iga kuu viimasel pühapäeval kl 13-16 avatud tasuta asjade jagamise-võtmise pood "freeshop". Ruumides tegutseb ka infoshop ehk alternatiivne, anarhistlikule ning antiautoritaarsele kirjandusele keskenduv raamatukogu koos internetiühendusega.

Et luua kõigile külastajatele turvaline ja mugav viibimine meie ruumides, ei ole sotsiaalkeskuses kohta diskrimineerimisele ega eelarvamustele erinevate inimgruppide vastu. Turvatunde saavutamiseks oleme koostanud ka sisekorraeeskirjad, millega saate tutvuda meie kodulehel. Kui teil on seoses sisekorraeeskirjadega küsimusi või ettepanekuid, palume neist teada anda kas kohapeal või kirja teel (ylase12@riseup.net)

Kuigi keskusel on poliitiline taust, siis ei tähenda see kindlasti seda, et meie ruumides vaid poliitilisi üritusi toimub ega seda, et kõik külastajad poliitiliselt meelestatud peaksid olema. Sotsiaalkeskuse Ülase12 ootab külalisi igas vanuses, samuti on oodatud loomad. Väikelaste ning loomade ohutuse eest vastutavad eelkõige inimesed, kellega koos nad sotsiaalkeskusesse saabusid, kuid üritame neile ka omalt poolt pakkuda võimalikult turvalist keskkonda.

Kõikide sotsiaalkeskuses või sellega seoses tekkinud probleemide või küsimuste korral palume neist esimesel võimalusel teada anda kohal olevatele inimestele või hiljem aadressil ylase12@riseup.net. Samal meiliaadressil on oodatud ka kõik ettepanekud ja küsimused meie ruumides filmiõhtute, arutelude või muude ürituste korraldamise kohta.

Kuna sotsiaalkeskus Ülase12 majandab end vaid annetuste toel, siis on igasugune panus sotsiaalkeskuse tegevuse jätkamiseks äärmiselt teretulnud. Annetusi saab teha kontole EE902200221054306306, MTÜ ARMAS.

TSKA

organisatsioon

Telefon (+372) 517 6633 oleg.nesterenko@mail.ee
Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit

organisatsioon

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit on loodud 2012. aastal. Eesmärgid: Tartumaa rahvatantsualase tegevuse edendamine ja arendamine, rahvatantsusündmuste, koolituste jm korraldamine.

Tenerife Eesti Selts

organisatsioon

Tenerife Eesti Selts

Telefon +34 602664060 http://estop.ee/
Tähevalgus MTÜ

organisatsioon

Viruskunda MTÜ

organisatsioon

Telefon 5214614 viruskundraselts@hot.ee
Ühendus Loov Nõmme

organisatsioon

MTÜ Ühendus Loov Nõmme koondab Nõmme linnaosas tegutsevaid loomemajanduse ettevõtjaid ja üksikisikuid.