browser warning text


Ühingud ja liidud

Näita kaardil Sulge kaart
MTÜ Paleh, Roman Ljagu

organisatsioon

Ukraina Noorsoo Liit

organisatsioon

Amfiteater OÜ

organisatsioon

Assitej Eesti Keskus MTÜ

organisatsioon

ASSITEJ Eesti Keskus on Eesti professionaalseid ja poolprofessionaalseid noorele vaatajale suunatud teatreid ja teatrispetsialiste ühendav organisatsioon.

Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegium

organisatsioon

Audiovisuaalse kultuuripärandiga seotud teemadega tegelev organisatsioon

Telefon info@baacouncil.org http://www.baacouncil.org/
BookShelf Estonia

organisatsioon

Disainimaja OÜ

organisatsioon

Eesti Arhitektide Liit

organisatsioon

Telefon (+372) 611 7430 info@arhliit.ee
Eesti Filmi Instituut

organisatsioon

Sihtasutuse eesmärk on Eesti rahvusliku filmikultuuri säilitamine ja arendamine. Sihtasutus juhindub riiklikust kultuuripoliitikast ning filmivaldkonna arengusuundadest.

Eesti Folkloorinõukogu

organisatsioon

Eesti Folkloorinõukogu (EFN) on valdkondade vaheline (kultuur, haridus, teadus, kodanikuühendused) folklooriliikumise katusorganisatsioon, mille eesmärgiks on rahvusliku ja rahvusvahelise folklooriliikumise toetamine ja arendamine ning pärimuskultuuri alase koostöö korraldamine ja koordineerimine.

Telefon (+372) 742 1773 info@inkeri.ee http://www.inkeri.ee/
Eesti Interpreetide Liit

organisatsioon

Music is enough for a lifetime, but a lifetime is not enough for music. – S. Rahmaninov

Eesti Interpreetide Liit (EIL) on professionaalsete muusikute vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon. Meie eesmärgiks on Eesti klassikalise interpretatsioonikunsti arendamine ja väärtustamine, loomeala edendamine ja oma liikmeks olevate loovisikute loometegevuse toetamine, Eesti interpreetide loominguliste huvide kaitsmine, sidemete tugevdamine Eesti interpreetide vahel ning samuti ka rahvusvahelise koostöö arendamine.

Telefon kammermuusika@interpreet.ee http://www.interpreet.ee/
Eesti Interpreetide Liit

organisatsioon

Eesti professionaalseid interpreete ühendav liit.

Eesti Kammerkooride Liit

organisatsioon

Telefon (+372) 5646 7666 katrinpuur@hot.ee http://www.ekkl.ee/
Eesti Keraamikute Liit

organisatsioon

Telefon (+372) 554 4523, 5663 6895 kohilasymposium@gmail.com http://www.keraamikuteliit.ee/
Telefon (+372) 5663 6895, 554 4523 kohilasymposium@gmail.com
Telefon (+372) 734 1073
Eesti Kirjanike Liit

organisatsioon

Telefon (+372) 627 6412 ekl@ekl.ee http://www.ekl.ee/
Eesti Koomiksiselts

organisatsioon

Eesti Kooriühing

organisatsioon

Eesti Kooriühing

organisatsioon

Eesti Kooriühing on koori- ja puhkpillimuusika harrastajate vabatahtlike ühenduste - seltside, liitude ja sektsioonide liit. Eesti kultuurimaastikul täidab Kooriühing katusorganisatsiooni rolli, hõlmates Eesti koore, puhkpilliorkestreid, dirigente ja muusikaõpetajaid, kes on KÜga seotud läbi vastavate alaliitude.

Telefon kooriyhing@kooriyhing.ee http://www.kooriyhing.ee/
Telefon (+372) 472 4470 info@kultuurimaja.ee
Eesti Kunstnike Liit

organisatsioon

Telefon (+372) 627 3630 ekl@eaa.ee http://www.eaa.ee/
Eesti Lavastuskunstnike Liit

organisatsioon

MTÜ Eesti Lavastuskunstnike Liit on kutselisi teatri-, tele- ja kinokunstnikke ühendav loomeliit, mis loodi aastal 1993. ELKL kaitseb oma liikmete huve, seisab lavastuskunsti-alase info leviku ja ajaloo jäädvustamise eest, korraldab näituseid ning teatrisündmuseid. ELKLi eesmärk on edendada Eesti lavakujunduskultuuri kõigis selle kasutusalades. ELKL on Eesti Teatriliidu ja Eesti Kunstnike Liidu alaliit.

Telefon info@lavastuskunst.ee http://www.lavastuskunst.ee/
Eesti Maalikunstnike Liit

organisatsioon

Eesti Maalikunstnike Liit on mittetulundusühing, Eesti professionaalseid maalikunstnikke ühendav vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus. Liidu liikmed võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ning juriidilised isikud, kes toetavad EML-i põhikirjalisi eesmärke.

Eesti Muuseumiühing

organisatsioon

Telefon (+372) 735 0412 emy@muuseum.ee http://www.muuseum.ee/
Eesti Muusikanõukogu

organisatsioon

Telefon (+372) 644 9931, 527 1897 emn@kul.ee http://www.emc.ee/
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

organisatsioon

1923. aastal loodud ja 1988. aastal taasasutatud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing koondab erinevate raamatukogude raamatukoguhoidjaid (liikmeid on 800) ja raamatukogusid. Ühingu juures tegutsevad sektsioonid ja töörühmad annavad võimaluse raamatukogunduse arendamisel kaasa rääkida. Avalikkusele korraldatakse raamatuid ja raamatukogusid tutvustavaid üritusi, sh iga-aastasi raamatukogupäevi, erialaüldsusele konverentse, seminare j.t koolitusi. Aktiivselt on tegeletud raamatukoguhoidjate kutsekvalifikatsiooni edendamisega: aastatel 2005-2014 omistas ERÜ kutsekomisjon raamatukoguhoidja kutse ligi 1000 inimesele. Antakse välja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamatut ja koos Rahvusraamatukoguga ajakirja „Raamatukogu“.

Telefon (+372) 630 7427 ela@nlib.ee http://eru.lib.ee/
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

organisatsioon

Käsitööliit tegutseb avalikes huvides ning vabaühenduste eetikakoodeksit silmas pidades.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit väärtustab, hoiab ja arendab paikkondlikke eripärasid arvestades rahvuslikke käsitöötraditsioone kui kultuurinähtust ja elatusallikat.

Telefon info@folkart.ee http://www.folkart.ee/
Telefon +37256662972 Kaia Kärner noortekoda@gmail.com
Eesti Segakooride Liit

organisatsioon

Telefon +372 56 467 666 esl@kul.ee http://www.segakoorideliit.ee/
Telefon (+372) 646 4056 info@esl.ee http://www.esl.ee/
Telefon (+44) (0) 207 838 53 88 london@mfa.ee http://london.vm.ee/est
Eesti Sümfooniaorkestrite Liit MTÜ

organisatsioon

Eesti Sümfooniaorkestrite Liit (ESOL) asutati 1999. aastal ja see tegutses aktiivselt paar aastat, korraldades üleriigilisi noorte sümfooniaorkestrite päevi, festivale, kontserte jms. 2010. a märtsikuus liidu tegevus taastati. Hetkel kuulub liitu 19 tegutsevat noorte sümfoonia- ja keelpilliorkestrit. Peale kontserttegevuse korraldamise aitab ESOL korraldada sümfooniorkestrite esinemisi laulupidudel ning korraldab seminar-õppepäevi ja infotunde. Samuti on ESOL aidanud asutada uusi noorteorkestreid.

Telefon (+372) 5660 6141 hediliis@gmail.dom
Eesti Tuleartistide Liit

organisatsioon

Telefon (+372) 5569 7951
Eesti Ulmeühing

organisatsioon

Ulmekirjanduse arendamine Eestis.

Telefon (+372) 513 4280
Folklooriselts Jõgevahe Pere

organisatsioon

Folklooriselts Jõgevahe Pere loodi 1988. aastal. Käesoleval ajal tegutsevad seltsis kaks naisrahvatantsurühma, neidude ja seenioride tantsurühm ning rahvaliku muusika ansambel Tempora Mores.

Gram ehtekunstistuudio

organisatsioon

Telefon (+372) 528 1637 gram@gram.ee http://www.gram.ee/
Hiiumaa Merekultuuri selts

organisatsioon

Hiiumaa Merekultuuri uurimise ja tutvustamisega tegelev ühing

Telefon andrus@saarteliinid.ee
Inimõiguste Instituut

organisatsioon

Inimõiguste Instituut tegeleb inimõiguste uurimise ja edendamise ning inimõigustealase teadlikkuse tõstmisega Eestis ja maailmas. Asutatud 1992. a Lennart Meri eestvedamisel.

Kihnu Selts

organisatsioon

Kihnu Seltsi eesmärk on Kihnu ajaloo ja kultuuri väärtustamine ja talletamine, ürituste korraldamine, organisatsioonide tegevuses ja nende juhtimises osalemine.

Liivi Sõprade Ühing

organisatsioon

Linnalabor

organisatsioon

Linnalabor on linnauuringute ja -aktivismi kompetentsuskeskus.

Telefon keiti@linnalabor.ee http://www.linnalabor.ee/
Lossi Gild MTÜ

organisatsioon

Professionaalsete tekstiilkäsitööliste ühendus. Asutatud 2006. a Viljandis.

Läti Arhitektide Liit

organisatsioon

MTÜ Art & Media

organisatsioon

Telefon +372 53 93 33 05 artmedia.mtu@gmail.com
MTÜ Eesti Juudi Vendlus

organisatsioon

MTÜ Eesti Kammermuusikaõpetajate Ühing "In Corpore"

organisatsioon

Eesti Kammermuusikaõpetajate Ühing "In Corpore" on klassikalise muusika valdkonnas tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on arendada kammermuusikavaldkonda, soodustada noorte kammermuusika-alast tegevust ning toetada noori, kes soovivad kammermuusikas saavutada häid tulemusi. Selleks korraldab In Corpore igal aastal noorte kammermuusika suvekursusi ning koostöös Tallinna Muusikakeskkooliga noorte rahvusvahelist kammermuusikafestivali, mis kannab meie organisatsiooniga sama nime - In Corpore. In Corpore festival on Põhjamaades ja Balti regioonis oma valdkonna üks tunnustatumaid festivale, kus esinevad regiooni parimad noored muusikud erinevates koosseisudes.

MTÜ Fenno-Ugria Asutus

organisatsioon

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on soome-ugri rahvastega sidemeid hoidvate eesti ühenduste ja asutuste katusorganisatsioon, mis tegutseb soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride püsimajäämise nimel.

Iga aasta oktoobris korraldab Fenno-Ugria hõimupäevi, kuhu saabub esinema pärimusmuusikaansambleid soome-ugri aladelt Venemaalt, Soomest ja Ungarist. Hõimupäevade peakontsert toimub oktoobri kolmandal laupäeval. Hõimupäevade programmis on näituseid, kirjandusõhtuid, filmipäevi ja kokandusklubisid üle kogu Eesti. Fenno-Ugria algatusel kuulutas Riigikogu 2011. aastal hõimupäeva riiklikuks tähtpäevaks.

Fenno-Ugria viib järjepidevalt läbi ka mitmeid väiksemaid üritusi. Alates 2001. aastast toimub Eesti Keele Instituudis hõimuklubi, kus umbes kord kuus esinevad populaarteaduslike ettekannetega soome-ugri rahvastest meie teadlased ja ühiskonnategelased. Hõimuklubi kõrval läks 2009. aastal käima hõimuõhtute sari Tallinna Vanalinna Muusikamajas ja Kloostri Aidas, tähistamaks soome-ugri rahvaste rahvuslikke tähtpäevi.

Telefon (+372) 5698 4161 marge@foku.ee http://www.foku.ee/
MTÜ Kultuur aitab hingata

organisatsioon

MTÜ Kultuur aitab hingata on väike, energiline ja kultuurile pühendatud asutus, kus headest ideedest saavad ägedad sündmused. Kah korraldab neid sündmuseid, mis liikmetele südamelähedased, olulisel kohal on pärimus ja selle uued vormid. Sündmused varieeruvad kontsertidest noortevahetuste ja festivalideni.

Telefon (+372) 5669 8839 mty.kah@gmail.com http://www.kah.ee/
Telefon (+372) 7514 6113
MTÜ Maailmafilmi Ühing

organisatsioon

Telefon (+372) 5873 3735, 735 0447 maailmafilm@gmail.com http://www.worldfilm.ee/
MTÜ Naiskoor Slavjanka

organisatsioon

MTÜ Puhkpillimuusika Koda

organisatsioon

Puhkpillimuusika Koda

MTÜ Puhkpillimuusika Koda

organisatsioon

Puhkpillimuusika Koda

Telefon (+372) 5649 4115 iise@iise.ee
Telefon (+372) 5649 5471 m_erki@hotmail.com
MTÜ Põrgupõhja Risti Selts

organisatsioon

Isamaalise, riigikaitse- ning üleelamisalase kasvatustöö tegemine.

MTÜ Raamat Rahvale

organisatsioon

MTÜ Smeritška

organisatsioon

MTÜ Terek

organisatsioon

MTÜ Uulu Segakoor

organisatsioon

MTÜ Vana ja väärt

organisatsioon

Endine Läänemaa Restaureerimise Infokeskus, tegeleb vanade ja traditsiooniliste ehitiste taastamisega seotud koolituste korraldamisega, info jagamise ja kogumisega.

MTÜ Vokaalstuudio "Eho"

organisatsioon

Marvie

organisatsioon

The white fabric with the kids is mkanig my wallet hide, as I have just ordered some more fabric. But maybe next time I NEED fabric... I'm with you, it's lovely to dream about being a quilting shop proprieter, but it comes down to $$$. Did you know there is a minimum US$500 - $750 order excluding postage, to start up a wholesale account with a lot of fabric manufacturers? Imagine getting all that fabric...:)

Meeskoor Forestalia

organisatsioon

Telefon (+372) 513 1052 tonunaha@gmail.com
Moving Gallery

organisatsioon

Telefon (+358) 4451 14181, 5824 3008 jyrki@jyrkikirjalainen.net http://www.movinggallery.net/
Muusikaõpetajate ja Koorijuhtide Tartumaa Ühendus

organisatsioon

Ühendab Tartumaa muusikaõpetajaid ja koorijuhte, on seotud ainesektsioonide tegevusega, korraldab sündmusi.

Noor Ballett MTÜ

organisatsioon

Telefon (+372) 5664 0426 http://www.noorballett.edu.ee/
Oforta Gilde / Etching Guild

organisatsioon

Läti pealinnas Riias tegutsev graafikute ühendus, mis on spetsialiseerunud traditsioonilise graafika tehnikatele, eelkõige sügavtrükile.

Päripäev MTÜ

organisatsioon

Telefon (+372) 5564 2104 annika@folk.ee
Pärnu Kunstiklubi

organisatsioon

Pärnu Kunstiklubi on tegutsenud juba 34 aastat. Põhilised tegevused: loomekoosolekud, näituste korraldamine. Viimati võeti osa Rahvusvahelistest Hansapäevadest Viljandis.

Telefon tiina.niin@artun.ee
Rahvusarhiiv

organisatsioon

Rahvusarhiivi põhiülesandeks on tagada ühiskonna kirjaliku mälu säilimine ja kasutatavus nii tänastele kui ka tulevastele põlvkondadele, nii paberil kui ka digitaalselt. Rohkem teavet meie kohta leiab veebist www.ra.ee.

Rahvusarhiiv on arhiivinduse keskus Eestis. Avaliku halduse süsteemis on Rahvusarhiiv valitsusasutus Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas. Rahvusarhiivi üksused on Ajalooarhiiv Tartus ning Riigiarhiiv ja Filmiarhiiv Tallinnas. Meie osakonnad asuvad ka Haapsalus, Rakveres, Kuressaares ja Valgas.

Telefon (+372) 738 7505 rahvusarhiiv@ra.ee http://www.ra.ee/
Rundum artist-run space

organisatsioon

SA Setu Kultuuri Fond

organisatsioon

Saaremaa Folgiklubi

organisatsioon

Saaremaa Teater MTÜ

organisatsioon

Telefon (+372) 5669 7392 saareteater@gmail.com
Sangaste Rukkiküla MTÜ

organisatsioon

Sangaste Rukkiküla on Sangaste piirkonna arendusorganisatsioon ja ettevõtjate koostöövõrgustik.

Sotsiaalkeskus Ülase12

organisatsioon

2011. aasta kevadel Tallinnas uksed avanud Sotsiaalkeskus Ülase12 on kohalike anarhistide ning sarnaselt mõtlevate inimeste poolt käima lükatud mitteformaalne, vabatahtlikusel põhinev ja mittetulunduslik projekt, mille peamine eesmärk on pakkuda inimestele ning erinevatele liikumistele võimalust koguneda, korraldada üritusi, suhelda ning organiseeruda.

Sotsiaalkeskuses toimuvad erinevad sündmused, sh filmiõhtud, taimetoidu (vegan) õhtusöögid, aruteluringid, maleõhtud, kontsertid. Samuti on iga kuu viimasel pühapäeval kl 13-16 avatud tasuta asjade jagamise-võtmise pood "freeshop". Ruumides tegutseb ka infoshop ehk alternatiivne, anarhistlikule ning antiautoritaarsele kirjandusele keskenduv raamatukogu koos internetiühendusega.

Et luua kõigile külastajatele turvaline ja mugav viibimine meie ruumides, ei ole sotsiaalkeskuses kohta diskrimineerimisele ega eelarvamustele erinevate inimgruppide vastu. Turvatunde saavutamiseks oleme koostanud ka sisekorraeeskirjad, millega saate tutvuda meie kodulehel. Kui teil on seoses sisekorraeeskirjadega küsimusi või ettepanekuid, palume neist teada anda kas kohapeal või kirja teel (ylase12@riseup.net)

Kuigi keskusel on poliitiline taust, siis ei tähenda see kindlasti seda, et meie ruumides vaid poliitilisi üritusi toimub ega seda, et kõik külastajad poliitiliselt meelestatud peaksid olema. Sotsiaalkeskuse Ülase12 ootab külalisi igas vanuses, samuti on oodatud loomad. Väikelaste ning loomade ohutuse eest vastutavad eelkõige inimesed, kellega koos nad sotsiaalkeskusesse saabusid, kuid üritame neile ka omalt poolt pakkuda võimalikult turvalist keskkonda.

Kõikide sotsiaalkeskuses või sellega seoses tekkinud probleemide või küsimuste korral palume neist esimesel võimalusel teada anda kohal olevatele inimestele või hiljem aadressil ylase12@riseup.net. Samal meiliaadressil on oodatud ka kõik ettepanekud ja küsimused meie ruumides filmiõhtute, arutelude või muude ürituste korraldamise kohta.

Kuna sotsiaalkeskus Ülase12 majandab end vaid annetuste toel, siis on igasugune panus sotsiaalkeskuse tegevuse jätkamiseks äärmiselt teretulnud. Annetusi saab teha kontole EE902200221054306306, MTÜ ARMAS.

TSKA

organisatsioon

Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester

organisatsioon

Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester

Tarbekunstiselts CDE

organisatsioon

Tartu Kunstnike Liit

organisatsioon

Telefon (+372) 742 7671 tartuart@hot.ee
Telefon (+372) 517 6633 oleg.nesterenko@mail.ee
Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit

organisatsioon

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit on loodud 2012. aastal. Eesmärgid: Tartumaa rahvatantsualase tegevuse edendamine ja arendamine, rahvatantsusündmuste, koolituste jm korraldamine.

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit

organisatsioon

Loodud 2012. Tartumaa rahvatantsu alase tegevuse edendamine ja arendamine. Rahvatantsu alaste sündmuste, koolituste jm korraldamine.

Telefon trl.tegijad@gmail.com http://trltegijad.wordpress.com/
Tenerife Eesti Selts

organisatsioon

Tenerife Eesti Selts

Telefon +34 602664060 http://estop.ee/
Tiiu Rebane

organisatsioon

Eesti Kunstnike Liidu Muhu A.I.Kunstitalu kuraator-projektijuht

Telefon tiiu.rebane@eaa.ee http://www.ai-res.org/
Tobiase Selts

organisatsioon

Telefon (+372) 463 6132 http://www.tobias.hiiumaa.ee/
Tähevalgus MTÜ

organisatsioon

Tõrva Kinosõprade Selts

organisatsioon

Vene Filharmooniaühing

organisatsioon

Vene Filharmooniaühing

organisatsioon


Русское филармоническое общество (VFÜ)начало свою работу в 1996 году. Участвовать в работе РФО могут музыканты с высшим образованием, или студенты музыкальной академии. В разные годы общество включает в себя около 30 участников.

РФО видит свою задачу в помощи музыкантам, имеющим желание и право (должное образование) на концертную деятельность, найти и арендовать залы и репетиционные помещения.

Общество берет на себя также создание и напечатание афиш, буклетов, билетных книжек и т. д.
Целью нашей деятельности является популяризация серьёзной музыки в частности в молодёжной среде.
Наши программы включают в себя произведения композиторов разных эпох, стилей и жанров.

Просветительская деятельность Общества представлена музыкальными абонементами пианиста Геннадия Смирнова, Лекциями-концертами Людмилы Градовой, концертами для школьников с особыми потребностями, которые проводит пианист Владимир Игнатов.

Яркие концертные выступления Нади Курем, Алины Клочковой, Аллы Поповой, Александра Некрасова, Энно Миккельсаара, Валентины Гончаровой, Кирилла Лисиенко, Юлии Ленцман, Юлии Ботвиной, Владимира Скамницкого, Аси Скамницкой, Маргариты Ансталь запомнились нашим слушателям, среди которых у нас немало друзей.

Среди концертов РФО много выступлений артистов из других стран:
Марины Костик из Финляндии, Дмитрия Селицкого и Эндрю Ю из Швеции, Андрея Ивановича и Хи-Юн из Санкт-Петербурга, РФО каждый год проводит Фестиваль классической музыки, посвященный одному из русских и одному из европейских композиторов, чьи юбилеи приходятся на год проведения фестиваля. И Фестиваль русской музыки для детских музыкальных школ Эстонии.
В течение всех лет наши программы включают в себя концерты циклов «Антология русской музыки», «От Баха до Моцарта», «Беседы у рояля» «Всё о джазе» и т.д.
Мы проводим в среднем 2-3 концерта в месяц в залах ЦРК, Музея Кадриорг, Дома Братства Черноголовых, Музея Kiek in de Kök и других , артисты РФО дают концерты в других городах Эстонии: в Пярну, в Нарве, в Тарту, в других странах: в России, в Германии.

Telefon vladimir.ignatov[at]mail.ee http://www.etnoweb.ee/ru/venefilharmooniayhingu
Vene Kooriühing Eestis

organisatsioon

Viruskunda MTÜ

organisatsioon

Telefon 5214614 viruskundraselts@hot.ee
Vokaalstuudio "Eho"

organisatsioon

Telefon (+372) 5347 2194 ikudu@hot.ee
etnghggv

organisatsioon

Ssbu03 zllnwgvmrzzb, [url=http://oxyepdvoaxuw.com/]oxyepdvoaxuw[/url], [link=http://yoydmivmvudb.com/]yoydmivmvudb[/link], http://eqdgyiauxywz.com/

Telefon feZRAZlLDeaB http://ffkckhptzgwy.com/
Ühendus Loov Nõmme

organisatsioon

MTÜ Ühendus Loov Nõmme koondab Nõmme linnaosas tegutsevaid loomemajanduse ettevõtjaid ja üksikisikuid.